۱۳۸۶ - استشهادی برای خدا - برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر

۱۳۸۸ - سنگ اول و هفت دقیقه تا پاییز - برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر

۱۳۸۹ - ندارها - نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر

۱۳۸۹ - ندارها - برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر

۱۳۹۳ - ایران برگر - نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر

۱۳۹۵ - فراری - برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر

۱۳۹۳ - شاهگوش - برنده تندیس بهترین بازیگر تلویزیونی در چهاردهمین جشن دنیای تصویر (جشن حافظ)

۱۳۹۴ - پایتخت 3 - برنده تندیس بهترین فیلمنامه در پانزدهمین جشن دنیای تصویر (جشن حافظ)